Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 7.9.14
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 7.9.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 7η Σεπτεμβίου 2015, στο Δημαρχιακό Μέγαρο   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 7η Σεπτεμβίου 2015, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, προκειμένου να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή: 1.    Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου2.    Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής3.   […]