Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 25.2.2016
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 25.2.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 25η Φεβρουαρίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Φεβρουαρίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:   Α. ΓΕΝΙΚΑ   1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης της «Λευκής Νύχτας» στο Δήμο Ιλίου2.    Τροποποίηση της […]
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 16.6.2015
0

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 16.6.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 16η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.     Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 16η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. […]