Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου:19.03.2015
0

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου:19.03.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 19η Μαρτίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 19η Μαρτίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   1.    Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου2.    Διαγραφή ποσού 215,28 € από τον υπ΄ […]