Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 26.06.2014
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 26.06.2014

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 26η Ιουνίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 26η  Ιουνίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση με ποσόστωση των εργαζομένων στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με […]
Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 17.7.14
0

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 17.7.14

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 17η Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 17η  Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου οικονομικού έτους 20142.   […]
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 30.07.2014
0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 30.07.2014

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο […]
Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14 (Β΄Μέρος)
0

Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14 (Β΄Μέρος)

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Β΄Μέρος)   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών […]
Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14 (Α΄Μέρος)
0

Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14 (Α΄Μέρος)

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Α΄Μέρος)   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών […]
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14
0

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με μοναδικό θέμα:   Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου έτους 2013
Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 9.10.14
0

Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 9.10.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 9η Οκτωβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 9η Οκτωβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 20142.   […]
Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 23.10.14
0

Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 23.10.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 23η Οκτωβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 23η Οκτωβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη […]
Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 27.11.14
0

Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 27.11.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 27η Νοεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 27η Νοεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 20142.    Λήψη […]
Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 18.12.14
0

Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 18.12.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 18η Δεκεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 18η Δεκεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 20142.    Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών […]
Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 08.01.15
0

Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 08.01.15

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 1η Ιανουαρίου 2015 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 1η  Ιανουαρίου 2015 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με μοναδικό θέμα:   Α. ΓΕΝΙΚΑ   1.    Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα […]

Συνεδρίαση (Τακτική) Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 29.01.15

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 29η Ιανουαρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 29η Ιανουαρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 2.   […]