15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς
0

15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς

15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-09-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30 Τακτικά θέματα    1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2020-2021». 2. Έγκριση επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 92-87-87Α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας σε εκτέλεση των 14400/2003 και 9154/2009 αποφάσεων του Τριμελούς Πρωτοδικείου […]