Στις 17 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις»

Ξεκινούν οι αιτήσεις στις 17 Ιουνίου 2024 για το πρόγραμμα «Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις» (14 διανυκτερεύσεις σε κατασκήνωση), στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ηλικίας από 7-15 ετών (έτος γέννησης 2009 έως 2017) και κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά οικογένειες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 17/6/2024 – 21/6/2024  στην είσοδο του Δημαρχείου. Το έντυπο της αίτησης, θα βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου .

Μαζί με την αίτηση, που θα κατατίθεται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), θα επισυνάπτονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Ταυτότητα Γονέα/άδεια παραμονής.
  2. Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης (επιμέλεια παιδιού από μονογονεϊκές     οικογένειες)
  4. Ε1 & εκκαθαριστικό του γονέα φορολογικού  έτους 2023
  5. Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο
  6. Βεβαίωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας , από ΚΕΠΑ (όπου απαιτείται).
  7. Βεβαίωση ανεργίας (όπου απαιτείται).

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1 ΙΟΥΛΙΟΥ- 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  16 ΙΟΥΛΙΟΥ- 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η περίοδος φιλοξενίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων βάσει μοριοδότησης .

Οι αιτήσεις και η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την Κοινωνική Υπηρεσία  με εισοδηματικά και κοινωνικά  κριτήρια, βάση μοριοδότησης ως εξής:

  1. Εισοδηματικά Κριτήρια:
Μέλη ΟικογένειαςΕτήσιο  συνολικό οικογενειακό δηλωθέν  Εισόδημα μαζί με τις καταθέσεις (εξαιρουμένων των   αναπηρικών επιδομάτων)
Μονογονεϊκή Οικογένεια με 1 τέκνοΈως   5.500€ ( προσαυξημένο κατά  500€,  για κάθε επιπλέον  ανήλικο τέκνο)  
Οικογένεια με 1 τέκνοΈως   6.000€ (προσαυξημένο κατά  500€ για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο)  
  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                          ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
A/A
1ΑΝΑΠΗΡΙΑ, με απόφαση ΚΕΠΑ 67% και άνω+ 10 μόρια,  ανά άτομο ΑΜΕΑ,  μέλος της οικογένειας
2ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ+ 5 μόρια
3ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ+ 3  μόρια, ανά ανήλικο προστατευόμενο μέλος
4ΑΝΕΡΓΙΑ+ 2 μόρια,  ανά άνεργο μέλος
5ΚΑΤΟΙΚΙΑ+ 2 μόρια, για ενοικιαζόμενη κατοικία

Όσες οικογένειες απασχολούν τα παιδιά τους σε ανάλογα θερινά προγράμματα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ, μπορούν επίσης να αιτηθούν εγγραφής στο πρόγραμμα, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Επίσης σε περίπτωση συμμετοχής παιδιών  Α.Μ.Ε.Α, με  γνωμάτευση   ιατρού που θα  κρίνει ικανή  τη συμμετοχή  τους  στο  ανωτέρω πρόγραμμα,  και αν είναι   απαραίτητη η ύπαρξη συνοδού,  και  εφόσον  πληρούνται    τα οικονομικά  κριτήρια, τα έξοδα διαμονής και διατροφής  του/της συνοδού θα καλύπτονται  από το πρόγραμμα του Δήμου .

Τέλος όσες οικογένειες πληρούν μόνο τα κοινωνικά κριτήρια, θα υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν,  σε περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132055405   και email: [email protected]

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για