Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 27 04 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 – 2027
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2023
 4. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια χυμών,
  νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»
 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου
  οχημάτων από ΚΤΕΟ»
 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Σίτιση μαθητών
  Μουσικού Σχολείου Ιλίου»
 8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια κάδων
  απορριμμάτων»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο:
  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
  ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 2. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου: «Δαπάνη μεταφοράς υποσταθμού της ΔΕΗ
  στο ΚΗΦΗ»
 3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων
  Πολυτεχνείου»
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης του
  περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητας»
 5. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον
  ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για
  διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών
  των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου
 6. Επιβολή προστίμου δια Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στους διαφημιστές επί της Λ.
  Δημοκρατίας 67Α Δήμου Ιλίου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του
  Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων –
  δραστηριοτήτων

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς
  Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2023 – 2024
 2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο
  πρόγραμμα «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους
  2023-2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
  για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για