15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 24-4-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής (εργατικές διαφορές) που άσκησαν είκοσι ένας (21) εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας με ΓΑΚ 134997/2023 ΑΚΔ 3684/2023, ΓΑΚ 135936/2023 ΑΚΔ 3752/2023, ΓΑΚ 136973/2023 ΑΚΔ 3856/2023 και ΓΑΚ 139523/2023 ΑΚΔ 4041/2023.
  2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της Ε2361/2021 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων για το Β’ εξάμηνο του 2018 στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»
  3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της Ε2367/2021 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων για το Β’ εξάμηνο του 2019 στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»
  4. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων επί της οδού Κελεού 1 & Παγκάλου της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
  5. Έγκριση απολογισμού του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2023.
  6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.Υ.Π.Α. και του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2024-2025 και παραχώρηση παιδαγωγικού προσωπικού από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δ.Υ.Π.Α. Ελευσίνας.
  7. Λήψη απόφασης για την έναρξη εγγραφών νηπίων & βρεφών καθώς και τον ορισμό Επιτροπής επιλογής αιτήσεων αυτών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Δ/νσης Συντονισμού – Εποπτείας Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  8. Λήψη απόφασης για την μετονομασία του Γενικού ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκομείου σε ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο «Μιχάλης Λεβέντης»
  9. Επί αιτήματος Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου για παραχώρηση της πλατείας έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για