16η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να
  καταθέσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. Α1462/2023 αποφάσεως του διοικητικού
  Πρωτοδικείου Αθηνών επί της προσφυγής ΠΡ10718/2018 της εταιρείας
  «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και
  τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα του 2018.
  ΤΕΧΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Αθ.Μαυρογιάννης,
  Γ.Ηλιόπουλος
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού
  Προϋπολογισμού ο.ε. 2023.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος
 3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 185/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € της Δημοτικής Μονοπρόσωπης
  Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, από τον Δήμο
  Ελευσίνας.
 5. Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης ποσού 500.000,00 € (2 η δόση) του Ν.Π.Δ.Δ. με την
  επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού –
  Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας» από τον Δήμο
  Ελευσίνας.
 6. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού 4 ου τριμήνου ο.ε. 2022
 7. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε κατόπιν
  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την υπ’
  αριθμ. πρωτ. οικ. 3907/11-2022 χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.
  4978/11-3-2021 σύμβασης για την «Συντήρηση οδών στις Δημοτικές Ενότητες
  Ελευσίνας και Μαγούλας (Αυτεπιστασία) ΟΜΑΔΑ Α’
 9. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με αριθμ.
  πρωτ. οικ. 16029/27-9-2022 χρονική παράταση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 16549/27-
  9-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Πλύσιμο εσωτερικό και
  εξωτερικό οχημάτων και μηχανημάτων έργου, με γρασάρισμα όπου απαιτείται».
 10. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων.
  ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
 11. Έγκριση έκθεσης για την πορεία του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων στον
  πεζόδρομο της Γ.Παύλου και τμήματος της οδού Παγκάλου για την αποτροπή
  πλημμυρικών φαινομένων» από Ιανουάριο – Μάρτιο 2023, βάσει του ά. 136 παρ. 8
  του Ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση έκθεσης για την πορεία του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού
  συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγής χρήσης σε χώρο Πολιτιστικών Λειτουργιών –
  Κτίρια 1 & 2» 4 ου τριμήνου 2022 & 1 ου τριμήνου 2023, βάσει του ά. 136 παρ. 10 του
  Ν. 4412/2016.
 13. Έγκριση έκθεσης για την πορεία του έργου: «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων του
  Δήμου Ελευσίνας» 4 ου τριμήνου 2022 και 1 ου τριμήνου 2023, βάσει του ά. 136 παρ. 8
  του Ν. 4412/2016.
 14. Έγκριση έκθεσης για την πορεία του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή και
  Διαμόρφωση Πεζόδρομων» μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022,
  βάσει του ά. 136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.
 15. Έγκριση έκθεσης για την πορεία του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή και
  Διαμόρφωση Πεζόδρομων» μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, βάσει του ά.
  136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.
 16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της «ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (Κατασκευή
  αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων
  οχημάτων, κατασκευή ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα
  οχήματα, κατασκευή άλλων μερών & εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα,
  κατασκευή ψυκτικού, κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης, στην εκτός
  σχεδίου βιομηχανική περιοχή εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Μάνδρας, στη θέση «
  Πάτημα» επί της ασφαλτοστρωμένης οδου Ελ. Βενιζέλου η οποία ανήκει στην
  Δημοτική Ενότητα Μαγούλας.
 17. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της «Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ» Εργοστασίου
  Άλεσης Πτηνοτρόφων ( Κυλινδρόμυλός) στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ.
  της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση « Πλακωτό» επί ασφαλτοστρωμένης
  Ανώνυμης Αγροτικής οδού ανατολικά της επαρχιακής οδού προς Δερβενοχώρια.

Π.Π.Ε.

 1. Επί αιτήματος της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
  Πρωτεύουσας Ελευσίνας, για παραχώρηση χρήσης χώρου της Πλατείας Αγίου
  Γεωργίου.
  ΓΕΝΙΚΑ
 2. Επί αιτήματος Τομεακής Επιτροπής Βορειοδυτικής Αττικής της Κομματικής
  Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ, για παραχώρηση χώρου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για