2Η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δ. Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 25-04-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Ποια είναι η κατάσταση του Β΄ΚΑΠΗ Δάφνης που μεταφέρθηκε στο Μουσείο Μπουζιάνη;
(Εισηγήτριακα Μπούζη)

ΘΕΜΑ 2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για το φετινό Φεστιβάλ του Δήμου μας στο Θέατρο Βράχων;
(Εισηγήτρια κα. Σκοπελίτου)

ΘΕΜΑ 3. Ποιες είναι οι δράσεις καθαριότητας κατά τους πρώτους μήνες Διοίκησης;
(Εισηγήτρια κ. Βογιατζόγλου)

ΘΕΜΑ 4. Με αφορμή τα τεχνικά έργα που είναι σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια και αφορούν στην αναμόρφωση και διαπλάτυνση πεζοδρομίων του Δήμου μας είναι εμφανές ότι δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα τόσο σε ό,τι αφορά στη χρησιμότητα των έργων αυτών με το τρόπο που εξελίσσονται όσο και για την λειτουργία τους αφού δεν αυξάνουν δραστικά τον χώρο για τους πεζούς ή για μέσα μεταφοράς ΑΜΕΑ και παράλληλα ελαχιστοποιούν δραματικά θέσεις στάθμευσης στις γειτονιές που γίνονται οι παρεμβάσεις αυτές επιβαρύνοντας τις κεντρικές κυκλοφοριακές μας αρτηρίες (πχ Εθνάρχου Μακαρίου) αφού οι κάτοικοι αναζητούν λύση στάθμευσης σε αυτές. Πως προβλέπετε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή; Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζετε να πάρετε;
Θα αλλάξετε την δομή των έργων; Ποια η θέση των αρμοδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από την έως τώρα εφαρμογή των έργων; Μήπως ήρθε η ώρα με τις παρεμβάσεις τέτοιου τύπου να προχωρήσει κυκλοφοριακή μελέτη η οποία θα λαμβάνει τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στον ενιαίο δήμο μας;(Εισηγητής κ. Δαουλάρης)

ΘΕΜΑ 5. Θα δώσει η Δημοτική Αρχή την δυνατότητα στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας να αξιολογήσει, κατηγοριοποιήσει και καταθέσει πρόταση για τα προβλήματα των σχολείων μας; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο αντισεισμικός έλεγχος των κτιριακών συγκροτημάτων. Έχει προγραμματιστεί ο έλεγχος από τον ΟΑΣΠ και πότε; Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων διασφαλίζεται η δημόσια υγεία ; Τι ενέργειες έχετε κάνει για την ενεργειακή επάρκεια των σχολείων; Τι ενέργειες έχετε τυχόν δρομολογήσει και σκοπεύετε να κάνετε για την εξεύρεση πόρων για τα σχολεία μας; (Εισηγήτρια κ. Λύκου)

ΘΕΜΑ 6. Τι προτίθεστε να κάνετε και ποιος ο σχεδιασμός σας για την εφαρμογή της με αριθμό 89/11 Ιουλίου 2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δάφνης Υμηττού όπου ομόφωνα αποφάσισε ότι: (Α) Εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού να μην επιτρέπεται στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές η απόκλιση του ύψους και του συντελεστή δόμησης
που ορίζονται με ειδικό διάταγμα σήμερα, ακόμη και σε εφαρμογή πολεοδομικών κινήτρων, όπως παρ.1 του άρθρου 10, της παρ.8 του άρθρου 15, της παρ.2α του άρθρου 19 και της παρ.1του άρθρου 25 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ79Α/2012). Β) Ο Δήμος από τη δημοσίευση της παρούσης, θα προσβάλλει και θα αναστέλλει την εκτέλεση κάθε νέας οικοδομικής άδειας που θα εκδίδεται από την ΥΔΟΜ του Δήμου Αθηναίων με την χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για το ύψος των οικοδομών στην Κοινότητα Υμηττού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
(Εισηγητής κ. Αντωνιάδης)

ΘΕΜΑ 7. Ποιες είναι οι ενέργειες της δημοτικής αρχής ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2024 (Εισηγήτρια κα Χριστινάκη)

ΘΕΜΑ 8. Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών του δήμου μας: Να προσκομιστούν στο δημοτικό συμβούλιο αντίγραφα των πιστοποιητικών και των ειδικών σημάτων καταλληλόλητας λειτουργίας για κάθε παιδική χαρά που λειτουργεί στον δήμο μας (Εισηγητής κ. Ανδρουλάκης)

ΘΕΜΑ 9. Ποια μέτρα έχει λάβει η Διοίκηση για την ουσιαστική αντιμετώπιση των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων αλλά και της ουσιαστικής ποιοτικής αναβάθμισης της σχολικής στέγης όλων των βαθμίδων;(Εισηγητής κ. Θεοδωρόπουλος)

ΘΕΜΑ 10. Ποια μέτρα έχει λάβει η Διοίκηση για την άμεση αποκατάσταση των ζητημάτων που προκύπτουν σε μια σειρά ελεύθερους χώρους του Δήμου, ώστε αυτοί να καταστούν ασφαλείς, προσβάσιμοι και αξιοπρεπείς για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων;
(Εισηγήτρια κ. Τόλια-Κηπουρού)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για