20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. EΛΕΥΣΙΝΑΣ 10-05-23

ΘΕΜΑΤΑ :

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με την Ανακοπή ΚΕΔΕ που άσκησε η κα Σκόρδα Ασημίνα κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ 5570/2020)
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε 2023.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4956/14-3-2023 σύμβαση τροποποίησης (2η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16897/8-10-2020 αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές πρόσθετες παροχές (παστεριωμένο γάλα)» και η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 16711/7-10-2022 σύμβαση.
 4. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου και διατήρησης της θέσης αυτού επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Σκόρδα της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας
 5. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 7/23 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτων στα Ο.Τ. 384, 385 και 396 της Πολεοδομικής Ενότητας «Αεροδρόμιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.
 7. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων στον πεζόδρομο της Γ. Παύλου και τμήματος της οδού Παγκάλου για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Μαγούλας 2020»
 9. Έγκριση των οικονομικών – ταμειακών απολογισμών ετών 2019 και 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»
 10. Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας περί παραχώρησης χώρου του Θεάτρου εντός του Πάρκου Κυκλοφορικής Αγωγής για την διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης.
 11. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί αδειοδότησης τοποθέτησης καλλιτεχνικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Μυστήριος 89 – Elefsina by Night).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για