21η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 29-05-24 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019.
 2. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης υπεργολαβίας για το έργο: « Σχέδιο
  ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 – Φάση Β2».
 4. Λήψη απόφασης περί: α) Xορήγηση παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου
  με τίτλο: « Aποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο
  πολιτιστικών λειτουργιών ΚΤΙΡΙΑ 1 & 2 αναδόχου: « ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΡΙΣ – KONTOS
  CONCREATE Α.Τ.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» & β) ολοκλήρωσης ή μη της κατασκευής της
  εσωτερικής αίθουσας στο ανατολικό κλίτος του Κτιρίου 1 του ανωτέρω έργου.
 5. Χορήγηση παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου: « Διαμόρφωση υπαίθριου
  χώρου εκδηλώσεων στο Ο.Τ. 41 Α».
 6. Χορήγηση παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου: « Διαμόρφωση υπαίθριου
  χώρου εκδηλώσεων στο Ο.Τ. 41 Ε».
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρησης ή μη χρήσης του Δημοτικού Γηπέδου «
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ», στον Αθλητικό Όμιλο « ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ» , για τις
  ανάγκες διεξαγωγής της θερινής κατασκήνωσης ( Summer Camp Pegasus).
 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή εξέτασης αιτημάτων
  μεταφοράς μαθητριών/τών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
  Αττικής».
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χρήσης του περιβάλλοντα χώρου του
  Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στη θέση «Αλώνια», κατόπιν αιτημάτων
  φορέων & δημοτών της πόλης.
 10. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας. Σκόρδα Πολυξένης αναφορικά με τον
  χειρισμό της αγωγής ( εργατικές διαφορές) που άσκησαν πέντε (5) συμβασιούχοι
  εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 11. Ανανέωση ή μη του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του
  Συλλόγου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με την επωνυμία: «Το Χαμόγελο του
  Παιδιού»
 12. Επί αιτήματος ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ « Η Μεγαλόνησος» περί παραχώρηση χώρου της Πλατείας Λαού , για την διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης της 83ης Επετείου Μάχης της Κρήτης.
 13. Επί αιτήματος NEDA FILM για γενική αδειοδότηση δημόσιων χώρων του Δήμου μας, για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών γυρισμάτων με διεθνή τίτλο “ CORA” (ελληνική κόρη)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για