4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Έκδοση ψηφίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
 3. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του υπ’ αριθ. 4415/24-02-2023 αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή
  Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», σχετικά με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά (ΕΑΚΝ).

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού
  Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού
  Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 3. Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
 4. Πρόσληψη δώδεκα (12) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.),
  διάρκειας δύο (2) μηνών, για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
  Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.
 5. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
  (Δ.ΥΠ.Α. – τέως ΟΑΕΔ) «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σε
  επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στην οδό Λάσκου 62 (Ο.Τ. 294), της τέως Λέσχης
  Αξιωματικών Παπάγου της Κοινότητας Παπάγου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης του υπ’ αριθ. 6271/20-03-2023 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών
  Χολαργού – Παπάγου», σχετικά με τη δυσμενή αλλαγή χρήσης της τέως Λέσχης Αξιωματικών Παπάγου
  (Ο.Τ. 294) της Κοινότητας Παπάγου.
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
  Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων
  χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ, ΔΟΚΜΕΠΑ & Σχολικών Επιτροπών)
  με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 2. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε πιστωτικά
  ιδρύματα.
 3. Έγκριση παράτασης μίσθωσης γραφείων (1) και (2) μαρμαρικών εργασιών στο Κοιμητήριο Παπάγου.
 4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

 1. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου
  α. Αργυροκάστρου 54 (έναντι).
  • Κοινότητα Χολαργού
  α. Θεσσαλονίκης 14,
  β. Φειδίου 21,
  γ. Αετιδέων 30 & Αρτέμιδος 73.
  v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 2. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο Νομικό Πρόσωπο
  «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)»,
  για τη λειτουργία του θερινού κινηματογράφου, έτους 2023.
  vi. ΓΕΝΙΚΑ
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση της
  θέσης περιπτέρου, επί της Λ. Μεσογείων 256 στην Κοινότητα Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για