7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 18-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση 5ου Γυμνασίου Ασπροπύργου

Θέμα 2ο: Επί αιτήματος του επικεφαλής του συνδυασμού « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Αλεξάνδρου Τσοκάνη με θέμα: «Λήψη άμεσων μέτρων διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων στην πόλη μας ».

Θέμα 3ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού , Οικονομικού έτους 2024 , Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 4ο : Αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς ή πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. (ΑΡ. ΑΔΣ 38/2024).

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου: «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, με γραφεία», της εταιρείας «ΜΙΛΗΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», στη θέση Βαρυμάτσι – Άνω Φούσα, στον Δήμο Ασπροπύργου».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης με θέμα: Παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων ή Δημοτικών Χώρων.

Θέμα 7ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

Θέμα 8ο : Επικαιροποίηση των υπ΄αριθμ.: 586/2014 & 210/2023 αποφάσεων περί ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΘΩΜΑ, ΠΑΣΑΛΟΓΛΟΥ κλπ, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Θέμα 9ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Θέμα 10ο : «Ορισμός Ταμία ως ειδικός εκπρόσωπος στην Optima bank για την έκδοση εγγυητικών επιστολών

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 35/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Χορήγηση μίας (1) νέας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 27 εντός πόλης Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 12ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: “Ολοκλήρωση Βαρέων Αθλημάτων Γκορυτσάς”,

Θέμα 13ο : Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Θέμα 14ο : Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αγίου Γεωργίου».

Θέμα 15ο : Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2017-2018».

Θέμα 16ο : Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΙΊΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ»

Θέμα 17ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ»

Θέμα 18ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Αθλητικό Όμιλο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θέμα 19ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο «ΔΡΑΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΓΟΥ».

Θέμα 20ο: Οικονομική Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο «ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 21ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 22ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Πολιτιστικό : «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ».

Θέμα 23ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο: «ΜΑΧΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 24ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο: «ΘΡΙΑ».

Θέμα 25ο : Οικονομική Επιχορήγηση στην Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών: «ΒΥΒΩΝ».

Θέμα 26ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο : «ΙΚΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 27ο : Οικονομική Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο : «ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 28ο: Εκλογή Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για