9η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την ΤΡ. 28-5-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση του υπ’ αριθ. 9603/22-04-2024 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Χολαργού, με θέμα «ΥΔΕ και
επίλυση θεμάτων ασφαλείας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού».

ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση του υπ’ αριθ. 9921/25-04-2024 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων 2ου Δημοτικού Παπάγου – «Αλέκος Φασιανός»,
με θέμα « Λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος».

ΘΕΜΑ 3. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024.

ΘΕΜΑ 4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2024.

ΘΕΜΑ 5. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2025.

ΘΕΜΑ 6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 22/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το οικ. έτος 2024.

ΘΕΜΑ 7. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 35/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και οριστική επαναφορά και ανακατασκευή της
προεξοχής του κρασπεδορείθρου, επί της οδού Ασπασίας 26 της Κοινότητας Παπάγου.

ΘΕΜΑ 8. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Μακεδονίας 67,
β. Αναστάσεως 46 και Θάλειας.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Λ. Μεσογείων 228 και Περικλέους 2.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση της διαδικασίας, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας για τη
διαχείριση βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (απόβλητα κηπουρικών εργασιών) και αποβλήτων ξυλείας.

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση», έτους 2024.

ΘΕΜΑ 11. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για