Δήμος Ασπροπύργου Δημοτικά Συμβούλια36 Videos

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΑ 24-05-24 και ώρα 17:00
0

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΑ 24-05-24 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ατόμων ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του ΔήμουΑσπροπύργου για το έτος 2024, με όριο ηλικίας άνω των τα δέκα επτά (17) ετών. ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, για τη διαπλάτυνση και βελτίωση οδού Φυλής από τα όρια τουεγκεκριμένου σχεδίου μέχρι […]
2η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕ 22-05-24 και ώρα 19:00
0

2η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕ 22-05-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1ο : Αναφορικά με το θέμα της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού στην πόλη μας,παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα των επαφών που είχατε. Ποια είναι η θέση σας και σε ποιες αποτρεπτικές ενέργειες μετεγκατάστασης προτίθεστε να προβείτε;Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ο Ασπρόπυργος Μας Ενώνει», κα Σοφία Μαυρίδη. ΘΕΜΑ 2ο : […]
7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 18-04-24
0

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 18-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση 5ου Γυμνασίου Ασπροπύργου Θέμα 2ο: Επί αιτήματος του επικεφαλής του συνδυασμού « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Αλεξάνδρου Τσοκάνη με θέμα: «Λήψη άμεσων μέτρων διαχείρισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων στην πόλη μας ». Θέμα 3ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού , Οικονομικού έτους […]
5η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΔΕ 11-03-24 και ώρα 18:00
0

5η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΔΕ 11-03-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Θέμα 1ο : Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, Οικονομικού Έτους 2024.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Ο.Υ, κος Δημήτριος Νερούτσος, Θέμα 2ο : Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, Οικονομικού Έτους 2024.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Ο.Υ, κος Δημήτριος Νερούτσος, Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για τον ορισμό του ποσού […]
aspopirgos5
0

3Η Συνεδρίαση Δια Ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 29-2-24

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την «‘Ίδρυση Δικτύου Πόλεων για την ΠολιτικήΠροστασία, την Ανθεκτικότητα και την Αειφορία».Εισηγήτρια: Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, κα Ελένη Βερούτη. Θέμα 2ο: Επί αιτήματος του επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Αλέξανδρου Τσοκάνη με θέμα «Προβλήματα πουαντιμετωπίζουν οι σχολικές υποδομές του Δήμου μας και άμεση ανάγκη επίλυσήςτους».Εισηγητής: Ο Επικεφαλής […]
vlcsnap-00001
0

1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΔΕ 26-02-24

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ : ΘΕΜΑ 1ο : Ερώτημα: «Με δεδομένη την λειτουργία του κολυμβητηρίου , παρακαλώ να ενημερωθώ για τα ακόλουθα :Α) Αν οι εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου διαθέτουν οικοδομική άδεια , στο σύνολό τους , για την προβλεπόμενη χρήση και σχετική άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα .Β) Αν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παρέλαβε […]
ASPROPYRGOS
0

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Τριμελούς (3) ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2024. Θέμα 2ο : Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής, βάσει της παρ.1, του άρθρου 7, του Π.Δ/τος 270/81(εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2024) Θέμα 3ο: Συγκρότηση Τριμελούς (3) Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2024 Θέμα […]
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΡ 02-01-24 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 27-12-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού ‘Έτους 2024 του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 923/14-12-2023 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 27-12-23 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση Τεχνικού προγράμματος, του Δήμου Ασπροπύργου, για το Οικ. Έτος 2024»,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2023 Απόφαση, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Α.. Θέμα 2ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ). Θέμα 3ο : Εγκριση Αναμόρφωσης ΚΕΔΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)
2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΠΕ 25-01-24 και ώρα 18:00
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την ΤΕΤ 13-12-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2023. Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για «Έγκριση Δ’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικέςδαπάνες σχολείων». Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπαριθμ 265/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΑναπροσαρμογήΤελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2024», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ. […]