Δημοτικά Συμβούλια63 Videos

3η ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ την ΠΕ. 27-6-24 και ώρα 2030
0

3η ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ την ΠΕ. 27-6-24 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1. Πως εξελίσσεται το Φεστιβάλ Θεάτρου Βράχων; (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα) ΘΕΜΑ 2. Ποια είναι η ταμειακή εικόνα του Δήμου μας; (Εισηγήτρια κα. Βογιατζόγλου) ΘΕΜΑ 3. Ποια είναι η εικόνα της Συλλογής των Ανακυκλώσιμων Υλικών από τους βυθιζόμενους και ημιβυθιζόμενους κάδους ξεχωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης στο Δήμο μας; (Εισηγήτρια κα […]
11η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΡ. 25-6-24 και ώρα 20:45
0

11η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΡ. 25-6-24 και ώρα 20:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), ως προς τον πίνακα στοχοθεσίαςτου Δήμου οικ. έτους 2024(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ […]
10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤE. 22-05-2024 και ώρα 16:00
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤE. 22-05-2024 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Ανάκληση της αριθμ. 78/2024 προηγούμενης απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 2. Ανάκληση της αριθμ. 79/2024 προηγούμενης απόφασης περί 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 3. […]
9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 01-05-2024 και ώρα 15:00
0

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 01-05-2024 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 3. Ανάκληση της αριθμ.135/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων […]
2Η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δ. Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 25-04-2024
0

2Η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δ. Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 25-04-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Ποια είναι η κατάσταση του Β΄ΚΑΠΗ Δάφνης που μεταφέρθηκε στο Μουσείο Μπουζιάνη;(Εισηγήτριακα Μπούζη) ΘΕΜΑ 2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για το φετινό Φεστιβάλ του Δήμου μας στο Θέατρο Βράχων;(Εισηγήτρια κα. Σκοπελίτου) ΘΕΜΑ 3. Ποιες είναι οι δράσεις καθαριότητας κατά τους πρώτους μήνες Διοίκησης;(Εισηγήτρια κ. Βογιατζόγλου) ΘΕΜΑ 4. Με αφορμή […]
vlcsnap-00004
0

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΡ. 23-04-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της ΔημοτικήςΕπιτροπής(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 4. […]
6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 27-03-2024 και ώρα 20:00
0

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 27-03-2024 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Χορήγηση ή μη παράτασης εκταφής σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 2. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού […]
DAFNHS YMHTTOY
0

ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δ. Σ. του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Πε. 29-02-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Ανακοινώσεις- ΕρωτήσειςΕιδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας. ΘΕΜΑ 1. Πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα της καθαριότητας στις οδούς και τις πλατείες του Δήμου και σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 2. Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των καμένων λαμπτήρων του Δήμου; Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε;(Εισηγητής κ. Μπούζη) […]
5Η ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 21-2-24
0

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 21-02-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις ΘΕΜΑ 1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίωνυδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 2. Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ»(Εισηγητής κ. Δήμαρχος) ΘΕΜΑ 3. α)Ακύρωση της αριθμ. 102/2023 απόφασης του […]
DAFNI
0

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας(Εισηγητής κ. Αδάμ) ΘΕΜΑ 2. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου για το έτος 2024(Εισηγητής κ. Κατσαρός) ΘΕΜΑ 3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας) ΘΕΜΑ 4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του […]
4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 20:00
0

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 24-01-2024 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις ΘΕΜΑ 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων μειοψηφίας που δεν εκπροσωπούνται στη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το αρθρ. 74παρ.10 του Ν.3852/2010(Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου) ΘΕΜΑ 2. Εκλογή εκπροσώπων για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ) στο πλαίσιοεφαρμογής των διατάξεων του Π. Δ/τος 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε με το […]