Δήμος Ελευσίνας238 Videos

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με τo χειρισμό τηςΑιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν δύο (2) εργαζόμενοι τουΔήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΔιαδικασίαΑσφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη Αυτοτελής Αίτηση ΠροσωρινήςΔιαταγής). ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κόντου Αγγελικής αναφορικά με τον χειρισμό τωναγωγών που […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 6-9-23 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να καταθέσει έξι (6) εφέσεις κατά της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» αναφορικά με θέματα δημοτικής φορολογίας. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό μίας υποθέσεως προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

29H Έκτακτη (Δια Ζώσης) Συνεδρίαση του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 4-8-23

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος σχετικά με τις τελευταίες εξελίξειςδιακίνησης LNG στο Λιμάνι του Κρόνου Ελευσίνας, με την διαδικασία τουκατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις διακίνησης LNG στοΛιμάνι του Κρόνου Ελευσίνας.
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 28Η ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23 ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «HelleniqEnergy Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το έτος 2022 (ΠΡ7241/2022) και της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 12-7-23

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό δεκαπέντε (15) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα των ετών 2021 και 2022 (ΠΡ5870/2022, ΠΡ3626/2021, ΠΡ2678/2021, ΠΡ7760/2022, ΠΡ5452/2022, ΠΡ4660/2021, ΠΡ656/2022, ΠΡ105/2022, ΠΡ2703/2022, ΠΡ2854/2022, ΠΡ6054/2021, ΠΡ5354/2021, ΠΡ7127/2021, ΠΡ5211/2022, ΠΡ739/2021). Καθορισμός της αμοιβής της δικηγόρου κ. […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28-6-23

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό τριών (3) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το έτος 2022 (ΠΡ 3679/2022, ΠΡ 4431/2022, ΠΡ 6704/2022). Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με τη μελέτη της περιοχής του Πάρκου της Μαγούλας και τη μεθόδευση και […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 14-06-23

Συζήτηση – Ενημέρωση από την δικηγόρο κα Αγγελική Χαροκόπου σχετικά με το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που αφορούν το Δήμο Ελευσίνας. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να καταθέσει δύο (2) εφέσεις κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» για θέματα δημοτικής φορολογίας των ετών […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 31-05-23

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπουγια να χειριστεί δύο (2) υποθέσεις επιβολής Τέλους ΑκίνητηςΠεριουσίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ Α.Ε.» για το Α’ καιτο Β’ εξάμηνο του έτους 2020 (ΠΡ 3045/2020, ΠΡ 6405/2020)ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπουαναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως της από 11 Μαίου 2023ανακοπής της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου Ελευσίνας 23 5 23

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας για το έργο με τίτλο:« Aνάπλαση κοινοχρήστων χώρων, χώρου αναψυχής και πρασίνου,αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικής χαράς στη ΔημοτικήΕνότητα Μαγούλας».ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο: « Mελέτηαποπεράτωσης του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων τηςΚάτω Ελευσίνας».ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:« Aποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. EΛΕΥΣΙΝΑΣ 10-05-23

ΘΕΜΑΤΑ : Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με την Ανακοπή ΚΕΔΕ που άσκησε η κα Σκόρδα Ασημίνα κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ 5570/2020) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε 2023. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4956/14-3-2023 σύμβαση τροποποίησης (2η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16897/8-10-2020 αρχικής […]