Δημοτικά Συμβούλια269 Videos

23η ΕΚΤΑΚΤΗ (Αναβληθήσα) Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας την ΤΕ. 05-06-24 και ώρα 19:30
0

23η ΕΚΤΑΚΤΗ (Αναβληθήσα) Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 05-06-24, ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση(3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024, με την διαδικασία του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024
22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας την ΔΕ. 3-6-2024 και ώρα 20:30
0

22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας την ΔΕ. 3-6-2024 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση(3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024, με την διαδικασία του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024
21η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 29-05-24 και ώρα 19:30
0

21η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 29-05-24 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019. Τροποποίηση (2η ) Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 – Αναμόρφωση (3η ) δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2024. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης υπεργολαβίας για το έργο: « Σχέδιοολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο […]
20η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 18:30
0

19η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας. Χαροκόπου Αγγελικής αναφορικά με την ΠΡ 1809/2023 προσφυγή για επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας που άσκησε η εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» για το έτος 2023. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας. Χαροκόπου Αγγελικής αναφορικά με το χειρισμό της ΑΚ 5688/2023 ανακοπής που άσκησε […]
20η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 18:30
0

20η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ. 22-05-24 και ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για τη συζήτηση του θέματος περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Ευροεκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική […]
18η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 15-05-24 και ώρα 19:00
0

18η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 15-05-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Χαροκόπου Αγγελικής (Α.Μ1280/ΔΣΠ) αναφορικά με το χειρισμό των Προσφυγών με αριθ. ΠΡ 1781/2023, ΠΡ 1780 /2023, ΠΡ1779/2023, ΠΡ1778/2023, ΠΡ1777/2023, ΠΡ1776/2023, ΠΡ1775/2023, ΠΡ1774 /2023 περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» για τα έτη 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 κατά […]
17η ΕΛΕ vlcsnap-00003
0

17η Ειδική Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την Μ.ΤΡ 30-04-24 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Ενημέρωση σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ελευσίνας (θέμααπό την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Ε. Βέζου). ΘΕΜΑ 2. Ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή σχετικά με τις ενέργειες της για το έργο τηςεπισκευής των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας, προϋπολογισμού196.100,00 €, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, εγγεγραμμένοστον προϋπολογισμό […]
16η ελε vlcsnap-00002
0

16η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας την Μ.ΤΡ 30-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής της αίθουσας στοανατολικό κλίτος του κτιρίου 1 του έργου: « Aποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματοςΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΤΙΡΙΑ 1 & 2». ΘΕΜΑ 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: « Aσφαλτοστρώσεις2021». ΘΕΜΑ 3. Έγκριση έκθεσης πορείας για […]
14η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 17-04-24
0

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 24-4-2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής (εργατικές διαφορές) που άσκησαν είκοσι ένας (21) εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας με ΓΑΚ 134997/2023 ΑΚΔ 3684/2023, ΓΑΚ 135936/2023 ΑΚΔ 3752/2023, ΓΑΚ 136973/2023 ΑΚΔ 3856/2023 και ΓΑΚ 139523/2023 ΑΚΔ 4041/2023. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της […]
14η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 17-04-24
0

14η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 17-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Πολυξένης Σκόρδα προκειμένου να παραστεί στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών(4ο τμήμα εργατικά Μονομελούς με αριθμό πινακίου 27) για την με αριθμό ΓΑΚ 1247/2024 και ΕΑΚ 945/2024. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής (εργατικές διαφορές) που άσκησανείκοσι εννέα (29) […]
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 10-04-24 και ώρα 19:00
0

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 10-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τη με αριθμ. ΠΡ 1910/2023 προσφυγή πουάσκησε ο «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τη με αριθμ. ΠΡ 1851/2023 προσφυγή πουάσκησε ο «Οργανισμός […]