Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνος Δημοτικά Συμβούλια8 Videos

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την TΕ. 22-05-24 και ώρα 19:00
0

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την TΕ. 22-05-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης επί κειμένου 470 υπογραφών για την απόσυρση διχαστικής αφίσας στοχοποίησης προσώπων, από το Μουσείο Ιστορίας στο χώρο του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας, για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου υπό στοιχεία ΚΑΕΚ 051001270002/0/0 προς τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – […]
8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΔΕ. 22-04-24 και ώρα 19:00
0

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΔΕ. 22-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Έγκριση κατ΄εξαίρεση ταφής Μιχαήλ Δερμανούτσου στη διακεκριμένη ζώνη του Δημοτικού Κοιμητηρίου. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ζωής Σπυροπούλου για την νομική στήριξη του αιρετού του Δήμουκ. Μ.Κουτσάκη σε ποινική υπόθεση (σχετ. η αριθ. 93/2024 απόφαση Δημ. Επιτροπής). ΘΕΜΑ 3. Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου […]
7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΠΕ. 18-04-24
0

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΠΕ. 18-04-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1: Τροποποίηση της αριθ. 66/2024 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού α) ημερομηνιών διεξαγωγής του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2024, β) των τελών χρήσης πεζοδρομίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2024 και γ) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και τωνσχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη.
6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΤΕ. 27-03-24 και ώρα 19:00
0

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΤΕ. 27-03-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Έγκριση ψηφίσματος του Δικτύου Γυναικών Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. ΘΕΜΑ 2. Ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. ΘΕΜΑ 3. Ορισμός επιτροπής μηχανισμού Πιστοποίησης για την παρακολούθηση των όρων της υπ.αρ.3475/27-10-2023 απόφασης ένταξης της Πράξης […]
filadelfia3
0

5η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. έτους 2024 του Δήμου, βάσει της υπ’αριθ. 51/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024, ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, βάσει της υπ’αριθ. 68/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής
100 years NF-NX Final-16x9_GM
0

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΤΕ. 21-02-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Ενημέρωση Δημάρχου για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης μας καιέγκριση σχετικού σήματος. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση κατ΄εξαίρεση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης. ΘΕΜΑ 3. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 77 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει. ΘΕΜΑ […]