Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 01.10.20

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 01.10.20

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Ιλίου έτους 2019

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για