Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.03.2018

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 27.03.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 64 παρ. 7 καθώς και των παρ. 1 & 2 του ιδίου άρθρου του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

  2. Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για