Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 26.03.15

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 26.3.2015, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κ. Κονδύλης»

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 26.3.2015, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης», με θέματα:

1.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου
2.    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015
3.    Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2015
4.    Προγραμματισμός Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού, με δίμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
5.    Προγραμματισμός Πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή
6.    Παρουσίαση διαχειριστικού  ελέγχου ΚΕΔΗΛ
7.    Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο  Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων
8.    Λήψη απόφασης για τον τρόπο   διαχείρισης και λειτουργίας του Δ΄ Αθλητικού Κέντρου
9.    Απολογισμός οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»
10.    Απολογισμός οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης»
11.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ»
12.    Β¨ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»
13.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου “Μουσείο Εθνικής Αντίστασης”
14.    Έξοδα παράστασης προέδρου  και αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»
15.    Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του διαχειριστικού ελέγχου της ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΑΕ
16.    Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
17.    Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης, έγκριση τεχνικής έκθεσης, ψήφιση πίστωσης, ορισμός επιτροπής  για την αγορά τροφίμων για άτομα  που βρίσκονται σε έκτακτες ανάγκες.
18.    Ορθή επανάληψη της 60/2015 απόφασης του ΔΣ που αφορά στην έγκριση μελέτης και κίνηση διαδικασιών για την Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
19.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής για την χορήγηση διατακτικών τροφίμων για τις οικογένειες που βρίσκονται σε εξαιρετικές και έκτακτες ανάγκες
20.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής για τις εργασίες χειρισμού μηχανημάτων και ηχοληψίας, για την κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου
21.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής για την προμήθεια φωτογραφιών κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου μας
22.    Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
23.    Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
24.    Παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
25.    Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων τεχνικής υπηρεσίας
26.    Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων υπηρεσιών του Δήμου
27.    Aνάληψη νομικής δέσμευσης και εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
28.    Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών και πολυμηχανημάτων για την μηχανογράφηση του Δήμου.
29.    Ανάληψη νομικής Δέσμευσης, έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης» Α.Μ. 11/2015
30.    Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης, της προμήθειας και πλήρους τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας οδών» (Α.Μ. 7/2015)
31.    Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης», (Α.Μ. 21/2009)
32.    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο» (Α.Μ. 62/13)
33.    Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας επί της οδού Οδυσσέως αριθ. 8
34.    Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης (Ρ-39) για χρήση Δημοτών, έμπροσθεν  Φαρμακείου που βρίσκεται στην Λ. Βουλιαγμένης αριθ. 407
35.    Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας επί της οδού Απόλλωνος 65
36.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ” (Α.Μ. 44/2012)

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για