Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 10.09.2020

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 10.09.2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μίσθωση
μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 07/2020 μελέτης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
3. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού
πληροφορικής

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
5. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

Δ. ΓΕΝΙΚΑ
6. Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για