Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου:19.02.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 19η Φεβρουαρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 19η Φεβρουαρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής»
2.    Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια υλικών κεραμικής για το επιμορφωτικό τμήμα αγγειοπλαστικής  – κεραμικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού
3.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.313,60 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων
4.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 10.000,00 € με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών για τη ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιλίου για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης  «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Χόρβατ
5.    Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων  και Καθαριότητας Πόλης IFAT EURASIA που θα διεξαχθεί στις 16 – 18 Απριλίου 2015 στην Τουρκία
6.    Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στο περιοδικό της Ένωσης Δημάρχων Αττικής «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
7.    Λήψη απόφασης για εξαίρεση από την υπ’ αριθμ. 33/2008 Α.Δ.Σ. της συνδρομής της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
8.    Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου
9.    Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορούν ενοίκια και τέλη χαρτοσήμου από εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου
10.    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 382/2014 Α.Δ.Σ.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11.    Έγκριση σχεδίου ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 το οποίο αντικαθιστά το σχέδιο ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2014 καθώς και τον προσδιορισμό της διάρκειας των συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 60/2014 Απόφασης Δ.Σ.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/15
13.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/15
14.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15
15.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
16.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
17.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΕΡΓ. Α2/13
18.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12
19.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12
20.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ
21.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11
22.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11
23.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
24.    Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

25.    Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

26.    Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην εταιρική σύμπραξη του προγράμματος «Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης» που θα υποβάλει το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο Ίδρυμα Μποδοσάκη για χρηματοδότηση

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

27.    Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Μέλος της Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83 για τα έτη 2015 – 2016
28.    Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & τους αναπληρωτές τους & 1 Πολ. Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο για τα έτη 2015 – 2016
29.    Ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για τα έτη 2015 – 2016
30.    Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & 1 Τεχνικό Δημοτικό Υπάλληλο, για τα έτη 2015 – 2016
31.    Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων για τα έτη 2015 – 2016
32.    Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του Δήμου μας για τα έτη 2015 – 2016
33.    Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ για τα έτη 2015 – 2016
34.    Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων για την καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη 2015 – 2016
35.    Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2015, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για