Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου . 27.05.21

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2021

2. Λήψη απόφασης για την εξόφληση των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Β’ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθήνας Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης σύνταξης μελέτης πράξης αναλογισμού – αποζημιώσεων, για την αποζημίωση ιδιοκτησίας χαρακτηρισμένης ως Κ.Χ. (Κοινόχρηστος Χώρος) στο Ο.Τ. 137 (ΦΕΚ 264Δ/1969), που περικλείεται από τις οδούς Πριάμου, Πατρόκλου, Αιακού και Πρωτεσιλάου, στη Δ/νση Τ.Υ

4. Λήψη απόφασης έγκρισης μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος παλαιού δρόμου στην ιδιοκτησία της «Π. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Α.Ε.» επί της οδού ΦΛΕΒΑΣ – Ο.Τ. 2122 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

5. Έγκριση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου

6. Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 142/2019 Α.Δ.Σ., που αφορά παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7. Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων του Δήμου Ιλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για