Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 02.08.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 02.08.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο
219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης της
περιοχής 4 του έργου «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΙΛΙΟΥ» αναδόχου ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ
3. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής &
Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15
Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
4. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή
αθλητικών δραστηριοτήτων
5. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή
αθλητικών δραστηριοτήτων
6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων
ποσών

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για