Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου:21.5.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 21η Μαίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 21η Μαίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2015
2.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.645,35€ με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Ενοικίαση εξοπλισμού για το 9ο Παιδικό Φεστιβάλ»
3.    Έγκριση διενέργεια της εργασίας «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστήριου γεύματος στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου» και διάθεση ποσού
4.    Επιστροφή ποσού 891,38€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμου μας
5.    Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.    Λήψη απόφασης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.    Αίτημα για παραχώρηση χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή Εθνικής Εστίας σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για υλοποίηση σκοπού κοινής ωφέλειας
8.    Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/15
9.    Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15
10.    Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/15
11.    Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓ. Ζ4/15
12.    Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24.10.2014
13.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11
14.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ3/11
15.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
16.    Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13
17.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740
18.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6
19.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ3/11
20.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11
21.    Λήψη απόφασης για θέσεις σταθμεύσεων ΑμεΑ, των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

22.    Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης πλυστικού μηχανήματος του Δήμου Ιλίου

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

23.    Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου

 

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

24.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.920,00 € με ΦΠΑ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της πλαισίωσης του «Παιχνιδοπολιτεία» στο 9ο Παιδικό Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών»
25.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Κρινή Ευάγγελο

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

26.    Έγκριση πίστωσης 615,00 € με ΦΠΑ για την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων της μετάφρασης του Γιώργου Δεπάστα για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Χορβάτ από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίου
27.    Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 409/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
28.    Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Η. ΓΕΝΙΚΑ

29.    Ρύθμιση οφειλής από προσκύρωση Αγγελικής Θεοδωρίδου
30.    Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για