10η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 20-03-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής (εργατικές διαφορές) που άσκησαν δεκατρείς (13) συμβασιούχοι εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας με (ΓΑΚ 128193/2023, ΕΑΚ 3439/2023).

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής – κλήσης των Δούκα Ζαχαρία κ.λ.π. κατά του Δήμου με ΓΑΚ 8595/2023 ΕΑΚ 264/2023.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησε ο Αντώνιος Τσίγκος κ.λ.π. κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΓΑκ 120238/2023 ΕΑΚ 9243/2023)

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν πέντε (5) συμβασιούχοι υπάλληλοι κ. Πεταλάς κ.λ.π. κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΓΑΚ 67004/2023, ΕΑΚ 6369/2023)

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου αναφορικά με την νομική εκπροσώπηση του κ. Εμμανουήλ Καλογριδάκη πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ελευσίνας – αιρετού οργάνου κατά τον χρόνο τέλεσης του φερόμενου αδικήματος – ενώπιον του Η’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής της εσωτερικής αίθουσας στο ανατολικό κλίτος του Κτιρίου 1 του έργου «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – Κτίρια 1 & 2».

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας και την συνεπακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία: «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023», όπως το καταστατικό αυτής έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΘΕΜΑ 8. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να εκπροσωπήσει στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για