13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.10.2017

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 17.10.2017

Συνεδρίαση: 13η

 

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17.10.2017 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:
• πρακτικό υπ’ αριθ. 12/2017
• πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης της 02ας Οκτωβρίου 2017
2. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94) και ιεράρχηση θέσεων.
4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Εξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος περιπτέρου.
6. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης Α.μ.Ε.Α.:
• Αφών Διδασκάλου 56
• Ψαρρών & 17ης Νοεμβρίου
7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
8. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
9. Ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου και επιστροφή αυτού στον Δήμο, μετά από αίτηση του δικαιούχου.
10. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. πρωτ. 26386/03.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».
11. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. πρωτ. 27539/17.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου».
12. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. πρωτ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου».
13. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση – ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.
14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
15. Οικονομική επιχορήγηση στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
16. Οικονομική επιχορήγηση στον Σύλλογο Κρητών Χολαργού – Παπάγου «Ο Ψηλορείτης».
17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
19. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2018.
20. Καθορισμός τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το έτος 2018.
21. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου), για το έτος 2018.
22. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2018.
23. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2018.
24. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & κοινόχρηστων χώρων για
τηλεοπτικούς – κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2018.
25. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων, για το έτος 2018.
26. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται, καθώς και των τελών
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2018.
27. Μείωση Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2018.
28. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης σε τρίτους, της χρήσης τους, για το έτος 2018: α)
Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ)
Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού –
Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας
Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
29. Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για το
έτος 2018.
30. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για το έτος 2018.
31. Καθορισμός τελών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2018.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
32. Έγκριση του από 25.09.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων του Δήμου.
33. Έγκριση του από 29.09.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων του Δήμου.
34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση και
ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης – παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας Τριάδος».
35. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Συντηρήσεις,
επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων, έτους
2015».
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Βρεφονηπιακού
και Παιδικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου».
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
38. Παράταση σύμβασης συνεργασίας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».
39. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών:
• Αργυροκάστρου 59
• Δεδούση 16
• Ευτέρπης 54
• Χώρος στίβου Παπάγου (όπισθεν Δ.Ο.Π.Α.Π.)
Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Σελίδα 3
• μεταξύ Λάσκου και Μ. Γρηγορίου (πράσινη γραμμή) και συγκεκριμένα όπισθεν της οδού
Παπαρόδου 44-46.
v. ΓΕΝΙΚΑ
40. Απολογισμός 23ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.
41. Απόφαση περί τροποποίησης μίσθωσης εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου, της εταιρίας «Θ.
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
42. Αίτημα της μισθώτριας εταιρίας «Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», περί παράτασης της σύμβασης μίσθωσης
εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου και λήψη απόφασης.
43. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Γενικού Ιατρού με Σ.Μ.Ε. μέσω αντιτίμου στο
Τμήμα Κ.Α.Π.Η., του προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 159/2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του.
44. Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017.
45. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017.
46. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση πληροφοριακών
πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
47. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση πληροφοριακών
πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
48. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία θέσης στάθμευσης
Α.μ.Ε.Α., έξωθεν Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.
49. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης
Α.μ.Ε.Α., στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
50. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης
οχημάτων, σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
51. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: «Μονοδρόμηση τμήματος οδού Αγ. Τριάδος μεταξύ
Κωνσταντινουπόλεως και Αθ. Διάκου, με φορά προς τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος».
52. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: «Μονοδρόμηση τμήματος οδού Ξανθίππου».

Χολαργός, 13/10/2017
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για