14η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 25.10.2017

14η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 25.10.2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.10.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού οικονομικού έτους 2016.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016 Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

 

Χολαργός, 20.10.2017


Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για