14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 04.09.20

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 04.09.20

Συνεδρίαση: 14η

 

Καλείστε να συμμετέχετε την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1 και της υπ ́ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

    Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, για τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών μονάδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

  2. Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 92/2020 απόφασης του Δ.Σ., για την προσωρινή μεταφορά του 1ου Λυκείου.

    Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και της απόφασης του Σχολικού Συμβουλίου του 1ου ΓΕΛ Χολαργού. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να τροποποιήσει την προηγούμενη απόφασή του και να την κοινοποιήσει αμελλητί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, καθώς και στις διευθύνσεις του 1ου ΓΕΛ Χολαργού και του 1ου Γυμνασίου Χολαργού.

  3. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».

    Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού τόσο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού όσο και του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» για το έτος 2021 και να κατατεθούν αρμοδίως τα εν λόγω προσχέδια.


Χολαργός, 03.09.2020 Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για