15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς

15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-09-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30

Τακτικά θέματα
    
1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2020-2021».

2. Έγκριση επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 92-87-87Α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας σε εκτέλεση των 14400/2003 και 9154/2009 αποφάσεων του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφή του ποσού της αποζημίωσης της δικαιούχου σε ειδικό λογαριασμό στον προϋπολογισμό του Δήμου Κηφισιάς.

3. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων διαδοχικής ταφής στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέους δικαιούχους.

 4 .Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Κλινική Νευρολογική και Ψυχιατρική Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε.» για επανεξέταση των τετραγωνικών μέτρων των ασκεπών χώρων ως προς τη χρέωση των δημοτικών τελών (Δ.Φ. και Δ.Τ.).

5. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – εστιατόριο- επί της οδού Κασσαβέτη αρ. 9, Ο.Τ. 81.

6. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος τυποποιημένων προϊόντων επί της οδού Εμμ. Μπενάκη αρ. 19, Ο.Τ. 168.

7. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής προσωπικών υπηρεσιών (αερόβια γυμναστική και εφαρμογή λέιζερ) επί της Λ. Κηφισίας αρ. 198 – Νικοτσαρά και Ζηρίνη, Ο.Τ. 29.

8. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «γραφείο», στο παραδοσιακό κτίσμα επί της Λεωφ. Κηφισίας 317, Ο.Τ. 222.

9. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, υπάρχοντος οίκου ευγηρίας, επί της οδού Γορτυνίας αρ. 8, Ο.Τ. 215.

10.Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, υπάρχουσας σχολής χορού, επί της οδού Σαρανταπόρου και Τατοΐου, Ο.Τ. 291.

11.Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

12. Πρακτική άσκηση του σπουδαστή του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου, Ντ. Ν. του Κωνσταντίνου με την ειδικότητα του «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού» στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.

13.Πρακτική άσκηση του σπουδαστή του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου, Ντ. Α. του Κωνσταντίνου με την ειδικότητα του «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού» στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.

14.Πρακτική άσκηση του σπουδαστή Σ.Ν., του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, πρώην Τ.Ε.Ι. της Στερεάς Ελλάδας, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.

 15.Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Π. Μ.–Σ. του Νικολάου του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για