16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 13.05.2019

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 13.05.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».
 2. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Kτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των περιοχών – Πάτημα ΙΙ και επέκταση Πάτημα Ι – της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας».
 3. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πρωτοκόλλου αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις οδών Κάτω Ελευσίνας».
 4. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πρωτοκόλλου αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα στην Δ.Ε. Μαγούλας».
 5. Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου μητρώου αρρένων.
 6. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελευσίνας.
 7. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων για την διάνοιξη του πεζόδρομου μεταξύ των ΟΤ. 363-364 περιοχής «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», κατ’ εφαρμογή της 2/2010 πράξης εφαρμογής.
 8. Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων στην Δ.Ε. Ελευσίνας και Δ.Ε. Μαγούλας.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αν. Τσοκάνη 11 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής των Δικηγόρων Μιχάλη και Γιώργο Τριαλώνη αναφορικά με το χειρισμό της ΑΝΚ1444/7-3-2014 ανακοπής, την οποία άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ» Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, για την διεξαγωγή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων στην Ελευσίνα, για το χρονικό διάστημα από 28/6/19 έως 27/7/19.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης επτά (7) αιθουσών και του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του προαύλιου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας – ELEUSIS 2021- , για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του – Αττικού Σχολείου Αρχαίου Δράματος 2019 – για την περίοδο 28/6/19 έως 11/7/19.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για