18η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.30.06.2021

18η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής 
Αγωγής   (ΠΑΚΠΠΑ)  Δήμου Ελευσίνας
Εισηγητής:Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύριος Οικονόμου 
 
1.Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: « Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής  Αγωγής   (ΠΑΚΠΠΑ)  Δήμου Ελευσίνας.
 
2.Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: « Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής  Αγωγής   (ΠΑΚΠΠΑ)  Δήμου Ελευσίνας.
 
ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) 
Εισηγητής: Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύριος Οικονόμου. 
 
3.Αποδοχή παραίτησης από την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) .
 
4.Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) .
 
5.Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ)» .
 
ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) 
Πρόεδρος κα. Ζωή Στραϊτούρη
 
6.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του καταρτισθέντος καλλιτεχνικού προγράμματος του «Φεστιβάλ Αισχύλεια» για το έτος 2021.
 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
Αρμόδιος Αντιδ/χοςκ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
 
7.Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 178/16 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην  μελέτη « Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας», σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 462333/6-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού –Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού – Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 
 
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 
Αρμόδια Αντιδ/χος κα. Σεβασμία Ανθη – Γκιόκα 
 
8.Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ελευσίνας. 
 
ΓΕΝΙΚΑ
 
9.Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με το χειρισμό της ΑΚ 632/12-2-2021 ανακοπής ΚΕΔΕ που άσκησαν οι κ.κ. Μπακαλάκη Αθηνά, Μπακαλάκης Μελέτιος  & Μπακαλάκης Νικόλαος. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για