19η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.08.2018

19η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 02.08.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 01-08-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           19η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 11-7-2018.
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Δ.  Έκτακτα θέματα  
Ε.  Τακτικά θέματα

1.    Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

2.    Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς.

3.    Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης».

4.    Αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Ζωοφιλίας.  

5.    Επί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση παιδικού σταθμού με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης (παρ.1 άρθρου 194 Ν.3463/2006).

6.    Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2018, (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1»).  

7.    Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 712/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2018.

8.    Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των ΝΠΔΔ αυτού (σχετικές οι αποφάσεις 482/2018 Οικ. Επιτροπής & 399/2018 Δ.Σ.)(άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 7261/2013 {Φ.Ε.Κ. 450 Β /26-2-0013} ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών).

9.    Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας».

10.    Επανεξέταση της 54/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην οδό Σπανουδάκη στην Κηφισιά».

11.    Επικαιροποίηση της 615/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για προσθήκη δραστηριότητας «ειδών πρατηρίου άρτου και παροχής καφέ φρέσκων χυμών και λοιπών ροφημάτων σε διερχόμενους», επί των οδών Λ. Κηφισίας 236 & Κασσαβέτη 1, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

12.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παροχή προσωπικών υπηρεσιών – μανικιούρ – πεντικιούρ), επί των οδών Αδαμών και Πλειάδων 95,  Ο.Τ. 268, Κηφισιά.

13.    Έγκριση κατανομής ποσού 105,40€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2016).

14.    Έγκριση παραχώρησης ή μη σχολικών χώρων του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Κηφισιάς στην Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς  για την πραγματοποίηση των προπονήσεων και των αγώνων του Συλλόγου Ν. Κηφισιάς.

15.    Κοπές δένδρων κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

16.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «1η Ασφαλτόστρωση 2010».

17.    Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

18.    Επιστροφή ποσού 1.308,74€ ως πλεονάζοντος από την απόδοση οφειλής εκ γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης.

19.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 414,984€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

20.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.517,79€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

21.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 674,87€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

22.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.562,82€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

23.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 632,96€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                           του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                   ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ  

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για