20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.28-09-2022

Α. Επικύρωση Πρακτικών της 18 ης τακτικής συνεδρίασης στις 31-08-2022.
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’
Δ. Έκτακτα θέματα
Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων
  κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.
 2. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του
  Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
 3. Χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό «ΣΟΦΙΑ
  ΓΚΙΚΑ», που στεγάζεται στην οδό Αγ. Τρύφωνος 61 στην Κηφισιά και στον
  «Β΄ Παιδικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας», που στεγάζεται στην οδό Ηλία Βενέζη 8
  στην Ν. Ερυθραία.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης.

 1. Επί της αναγκαιότητας επέκτασης Σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του
  Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
  «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρέπης.
 2. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, αναψυκτηρίου χωρίς παρασκευαστήριο
  στο ακίνητο επί των οδών Κασσαβέτη, και Λεβίδου 1, Ο.Τ. 81, στη ΖΩΝΗ ΙΙ του
  παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς (πρώην κατ/μα Δωδώνη).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
 3. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος προσωπικών
  υπηρεσιών στο ακίνητο επί των οδών Ελαιών και Εχίνου 2, Ο.Τ. 552 στην Κηφισιά.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
 4. Γνωμοδότηση ως προς την εφαρμογή της χρήσης «γραφεία» στο ακίνητο επί των
  οδών Διονύσου 2 & Παπαδιαμάντη 5, Ο.Τ. 77, στη ΖΩΝΗ ΙΙ του παραδοσιακού
  τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
 5. Επικαιροποίηση των υπ΄αρ. 190/2021 και 248/2021 αποφάσεων του Δημοτικού
  Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου Κηφισιάς και την
  αντικατάσταση αυτών στα Σχολικά Συμβούλια των 34 σχολικών μονάδων
  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Καραλή.
 6. Πρακτική άσκηση του σπουδαστή Κ.Δ. του Αντωνίου του τμήματος Διοίκησης
  Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής
  Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής
  Ελλάδας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για