20η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 05.09.2018

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 05.09.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 05-09-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 20η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

    Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 18-7-2018 και 1-8-2018.

    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

    Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

    Δ. Έκτακτα θέματα

    Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 1. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση μελέτης 21/2018 Τ.Υ. για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων» -«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» – «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 591.188,60€ με Φ.Π.Α. με τη διαδικασία διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 1. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας των ασκεπών χώρων της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε. .

 1. Επανεξέταση της υπ΄αρ. 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για μονοδρόμηση της οδού Στεφάνου Δέλτα.

 1. Επί της υπ’αρ. 42/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Σήμανση εγκεκριμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Ο.Τ. Γ876 του Δήμου Κηφισιάς».

 1. Επί της υπ’αρ. 43/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Θησέως στην Κηφισιά, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τατοΐου και Χρυσαλίδος».

 1. Επί της υπ’αρ. 44/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κόκκοτα στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 45/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Κοσκινά και της οδού Υποσμηναγού Νικολάου Σιαλμά στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοσκινά και Όθωνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 46/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Διός στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γ. Λύρα και Αυγής στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 47/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Μονοδρόμηση της οδού Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κων. Παλαιολόγου και Σόλωνος στην Κηφισιά».

 1. Επί της υπ’αρ. 41/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Πρόταση τροποποίησης του Ο.Τ. 38Α στην Π.Ε. «Καστρί – Πολιτεία» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας με απόδοση τμήματος Ε=427,49 μ2 σε κοινή χρήση. Άρση ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου και διαμονής οικοπέδων συνεταιρισμού πολιτείας».

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Κλήρωσης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης τεχνικών έργων και μελετών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 1. Έγκριση: α) του υπ΄αριθμόν 2/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 44 β) του υπ΄αριθμόν 1/2018 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός του Ο.Τ. 13 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Κατασκευή Νέας Υδρογεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

 1. Διαγραφές οφειλών Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 1. Διαγραφή ποσού 579,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή ποσού 614,76€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 75,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 971/2018, ως μη οφειλόμενου.

 1. Διαγραφή ποσού 16,90€ από τέλη ύδρευσης.

 1. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης ποσού 3.458,28€ και επαναβεβαίωση αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

 1. Διαγραφή χρεών από ανείσπρακτα Δ.Τ. – Δ.Φ. – Τ.Α.Π. της ΔΕΗ ύψους 649,49€ και επαναβεβαίωση αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

 2. Διαγραφή υπολοίπου οφειλών συνολικού ποσού 863,78€ από τους Χ.Κ. 949 και 950/2017.

 3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 4. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 198,00€ από παράβαση Κ.Ο.Κ. .

 5. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 183,51€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 6. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 565,54€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   του Δημοτικού Συμβουλίου

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για