20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 18.11.20

20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 18.11.20
1.Συζήτηση και προτάσεις για Θέματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς.

  1. Συζήτηση και προτάσεις για Θέματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για