20η & 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 25/11/2020

20η & 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 25/11/2020

Συνεδρίαση : 20η / 2020

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2021.

Συνεδρίαση : 21η / 2020

 1. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία:
  α) του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 – Χολαργός), σε «Κτήριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη»,
  β) του κτηρίου του Κέντρου Νεότητας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» – Γυμναστηρίου (Νευροκοπίου και Σωρανού του Εφεσίου – Παπάγου), σε «Κτήριο Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη»,
  γ) του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. – Κοινωνικής Μέριμνας (Αγαμέμνονος 4 – Χολαργός), σε «Κτήριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου»,
  δ) του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου (Αναστάσεως 90 – Παπάγου), σε «Κτήριο Δημάρχου Καλλιόπης (Πίτσας) Λιάπη»,
  ε) της αίθουσας του ισογείου στο Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου – ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. (Ελ. Βενιζέλου 1 Παπάγου), σε «Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Μπλαδένη»,
  στ) του Αθλητικού Κέντρου στον λόφο Τσακού (τέρμα οδού Σύρου – Χολαργός), σε «Αθλητικό Κέντρο Αντωνίου Πολύδωρα»,
  ζ) του εκθεσιακού χώρου (επίπεδο -2) στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 – Χολαργός), σε «Αίθουσα Αλέκου Φασιανού»,
  η) του Παιδικού Σταθμού επί της οδού 17
  ης Νοεμβρίου 1973 αριθ. 121, σε «Παιδικός Σταθμός Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά»,
  θ) της πλατείας στην Κοινότητα Χολαργού επί των οδών 17
  ης Νοεμβρίου 1973, Μυκόνου, Δοϊράνης και Γρεβενών, στην οποία βρίσκεται το άγαλμα του δρομέα Λάσε Βίρεν (τέρμα 17ης Νοεμβρίου 1973), σε «Πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Παπαγιάννη».

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών των ακινήτων με ΚΑΕΚ 051480111003/0/0 και ΚΑΕΚ 051480111009/0/0 με τη διοικητική διαδικασία του προδήλου σφάλματος και εξουσιοδότηση προς τον

Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής αίτησης.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Εξέταση αιτήματος της κας Ελένης Τσουκαλά, για την παράταση ενός έτους της συμβάσης μίσθωσης του

περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Πυθαγόρα, στην Κοινότητα Χολαργού. Σελίδα 1η από 2

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 2. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2020.
 4. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην

Κοινότητα Παπάγου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός

Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».

 1. Εξέταση αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Σταυρακάκη και ΣΙΑ Ε.Ε.», για την

παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας

Χολαργού (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020).

 1. Εξέταση αιτήματος του κου Πέτρου Αποστόλου, για την παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης

του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κηποθεάτρου (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020).

 1. Παράταση του με αριθ. πρωτ. 23733/05-10-2016 συμφωνητικού εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών σε

στάσεις υπεραστικών αστικών και Δημοτικών λεωφορείων.

 1. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α ́

114) για τον καθορισμό του μισθώματος κατά τον χρόνο παράτασης των μισθώσεων: α) του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κηποθεάτρου, β) του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού, γ) του περιπτέρου στην Λ. Μεσογείων 264 και Πυθαγόρα στην Κοινότητα Χολαργού.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και ορισμός

μελών επιτροπής εκτίμησης των υπό εκποίηση κάδων.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

 1. Έγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

 1. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.
 2. Εξέταση αιτήματος της κας Ανδρομάχης Καρατζά για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του Β ́

Λυκείου Χολαργού.

 1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου –

Χολαργού.

vi. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση

στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Βεντούρη 43).

 1. Έγκριση της υπ ́ αριθ. 43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για

παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 12).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για