21η Έκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων
  κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.
 2. Χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό «ΣΟΦΙΑ
  ΓΚΙΚΑ», που στεγάζεται στην οδό Αγ. Τρύφωνος 61 στην Κηφισιά και στον
  «Β΄ Παιδικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας», που στεγάζεται στην οδό Ηλία Βενέζη 8
  στην Ν. Ερυθραία.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης.
 3. Επί της αναγκαιότητας επέκτασης Σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του
  Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
  «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 4. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρέπης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για