22η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 30.09.20

22η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 30.09.20

«Πρόσκληση στην 22η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη)

του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/3/2020 ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) το υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρ. i β) της αριθμ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με ώρα έναρξης 19:00, προκειμένου να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε.

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση επί του Απολογισμού του «Φεστιβάλ Αισχυλείων» έτους 2019.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας εικαστικής έκθεσης «Άνθρωποι στο χρόνο» στο Παλαιό Ελαιουργείο στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2020.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της βιοτεχνίας κατασκευής ξύλινων πινέλων με την επωνυμία ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην εντός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Ελευσίνας στο Ο.Τ. 19 επί της οδού Πεισιστράτους 44-46.

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της ASSO SUBBEA GREEK BRANCH επί ανώνυμης δημοτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη 38 & Ωκεανίδων 69 της Δ.Ε. Ελευσίνας.

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της ΝΟΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) στην θέση Λέκκα Κούντουρα επί ανώνυμης δημοτικής οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή ΣΤΡΙΦΙ, της Δ.Ε. Ελευσίνας.

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας ΑΤΟΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) στην θέση Λάκκα Στάμου επί ανώνυμης δημοτικής οδού συμβάλλουσας στην Λ. ΝΑΤΟ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Μαγούλας.

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης BUFA HELLAS ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Μαγούλας, στην θέση Χάβωσι επί ανώνυμης δημοτικής οδού συμβάλλουσας στην επαρχιακή οδό Μαγούλας – Δερβενοχωρίων.

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης LOGIKA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Μαγούλας, στην θέση ΠΛΑΚΩΤΟ επί ανώνυμης αγροτικής οδού συμβάλλουσας στην επαρχιακή οδό Μαγούλας – Δερβενοχωρίων.

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. (κέντρο αποθήκευσης & διανομής) στην θέση Λάκκα Στάμου επί ανώνυμης Δημοτικής οδού συμβάλλουσας στη Λ.ΝΑΤΟ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Μαγούλας.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., επί της οδού Παγκάλου 63 της Δ.Ε. Ελευσίνας.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γιώργου Τριαλώνη προκειμένου να ασκήσουν έφεση κατά της 5501/2020 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ευαγγελίας Ζωγράφου – Μπάρδη αναφορικά με το χειρισμό των ΠΡ1226/29-3-2012 & ΠΡ1228/29-3-2012 προσφυγών, τις οποίες άσκησε η εταιρεία «Ορφέας Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 30-6-2018.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για