25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.09.2018

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.09.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα: « Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογία – πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-».

  2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Ιουλίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

  3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για επέκταση τοποθέτηση νέας τριφασικής παροχής 25 kVA, για την αποκατάσταση του δημοτικού φωτισμού, λόγω βλάβης του υπόγειου δικτύου καλωδίωσης του Δήμου στην οδό Λ. Γεννηματά στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας.

  4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για τοποθέτηση νέας τριφασικής παροχής 35 kVA, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πάρκο που βρίσκεται επί της οδού Δήμητρας στην Δ.Ε. Μαγούλας.

  5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για τοποθέτηση νέας παροχής σε πίλαρ που θα ηλεκτροδοτήσει το δημοτικό φωτισμό στις οδούς Ι. Φιλιππή και Θερμοπυλών στην Δ.Ε. Μαγούλας.

  1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου , αναφορικά με τον χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας « ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.».

  2. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου ( άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).

  3. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας.

  4. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση διημερίδας του Δήμου με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας « Το Αδράχτι» με θέμα « ΛΑΣΚΕΙΑ 2018 – Υποβρύχιο ΚΑΤΣΩΝΗΣ-».

  5. Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας « Μιχαήλ Αρχάγγελος» για τη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για