26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.09.2018

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.09.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

 2. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας έτους 2018.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2108 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Περιβαλλοντική Ακαδημία»

 5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

 6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

 7. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2108 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

 8. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Προστασία επικινδύνως ετοιμόρροπου πρανούς σε όχθη Σαρανταπόταμου»

 9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα στη Δ.Ε Μαγούλας».

 10. Συζήτηση – Ενημέρωση επί αιτήματος Δημοτικού Συμβούλου.

 11. Λήψη απόφασης για την παραλαβή των ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ελευσίνας και έγκριση πληρωμής 2ης δόσης αυτών.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 2. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση ημερίδας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου του Δήμου με θέμα «Τα παιδιά και τα μάτια μας».

 3. Λήψη απόφασης για την κατανομή της Γ’ Δόσης στις σχολικές επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου – 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στο Λαογραφικό Σύλλογο «ΑΔΡΑΧΤΙ».

 5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα κι αποζημίωση μετακινούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

 6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης στην δικηγόρο Γεωργία Δημομελέτη, αναφορικά με το χειρισμό του Κλητήριου Θεσπίσματος (με Α.Β.Μ.: ΕΓ74-2015/137 – ΙΓ14-11793) που εστάλη στο Δήμαρχο Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης στην δικηγόρο Γεωργία Δημομελέτη, αναφορικά με την αίτηση των Αθηνάς Παππά, Ιωάννας Παππά και Καλυψούς Παππά κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης στον δικηγόρο Μηνά Αναστασάκη, αναφορικά με τη σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων, η οποία αφορά στην αγωγή της εταιρείας ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 9. Απαλλαγή από προσαυξήσεις.

 10. Διαγραφή Χρέους (κωδικός οφειλέτη 3750)

 11. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για