28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.10.2017

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 03.10.2017

   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ακύρωση του πρακτικού εκλογής τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής (αρ.αποφ. 387/17)
 2. Ακύρωση του πρακτικού εκλογής τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(αρ. αποφ. 386/17)
 3. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 5. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 306/17 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλογισμού καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.
 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη κάλυψης του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2017 στη Δ.Ε. Ελευσίνας και Δ.Ε. Μαγούλας και της Επετείου της 17ης Νοεμβρίου στη Δ.Ε. Ελευσίνας καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.282,40 € για την πραγματοποίηση δαπάνης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν την 27η-10-2017, 28η-10-2017 και την 17η -11-2017.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 289/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάγκης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο :«Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών (σακούλες απορριμμάτων) και «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο : «Δυνατότητα πρόσβασης – Συνδρομή σε διαδικτυακή εφαρμογή – πύλη για ένα έτος του ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την υγεία) του Δήμου Ελευσίνας και έξοδα μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων πακέτου 1000 sms».
 9. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της υπηρεσίας σύνταξης Οικονομικών καταστάσεων Ο.Ε. 2016 και παρακολούθηση γενικής αναλυτικής λογιστικής.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.
 11. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας , Αυγούστου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESB»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            

   ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για