28η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

28η Τακτική

1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Μακρής

2. Eπί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Κηφισιάς ενόψει της εορτής Χριστουγέννων 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος

3. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ΧΑΝ Κηφισιάς από τον Δήμο Κηφισιάς στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρέπης

4. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος> (κρεοπωλείου) στο ακίνητο επί της οδού Γορτυνίας 11 και Στρ. Δαγκλή, Ο.Τ. 41, του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για