29η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για