29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.10.2017

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.10.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Eγκριση Ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης ο.ε. 2014 .

 2. Λήψη απόφασης για την σύναψη Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: « Aσφαλτοστρώσεις 2017».

 3. Λήψη απόφασης για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας ΧΧΙΙΙ Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων « PYEONGCHANG 2018».

 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας με το Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών Οχημάτων ECOELASTIKA.

 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της Ανώνυμης Εμπορικής – Τεχνικής Εταιρείας Βιοκαυσίμων και Βιολιπαντικών με την επωνυμία REVIVE A.E. για την συλλογή και απομάκρυνση προς αξιοποίηση και ανακύκλωση τηγανέλαιων.

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: « Ανακατασκευή οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας» , προϋπολογισμού δαπάνης 219.800,00 €.

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο :

         «Kατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Ελευσίνας» του Δήμου Ελευσίνας, προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.

 1. Έγκριση μελέτης & τεχνικών προδιαγραφών για την « Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού του Δήμου» , προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 €.

 2. Έγκριση μελέτης & τεχνικών προδιαγραφών για την « Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων» , προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 €.

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στο Πάρκο Μαγούλας».

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της « Δαπάνης για εκκενώσεις βόθρων δημοτικών κτιρίων » της υπηρεσίας Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας για το ο.ε. 2017 & το ο.ε. 2018.

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας εκποίησης δημοτικής περιουσίας ( υλικών SCRAP).

 6. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης.

 7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων της πόλης.

 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 9. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Αυγούστου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 10. Επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντος ποσού.

 11. Επί αιτήματος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για παραχώρηση χώρου.

 12. Επί αιτήματος ΚΚΕ Τομεακή Επιτροπή Θριάσιου – Μεγαρίδας της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής για παραχώρηση χώρου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για