3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΤΕ. 21-02-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Ενημέρωση Δημάρχου για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης μας και
έγκριση σχετικού σήματος.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση κατ΄εξαίρεση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης.

ΘΕΜΑ 3. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 77 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση διόρθωσης της ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμογής του επί εδάφους
στο Ο.Τ. 73 επί της οδού Σμύρνης στη δημοτική ενότητα Ν. Φιλαδέλφειας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –
Ν. Χαλκηδόνας κατ’ άρθρο 156-158 Κ.Β.Π.Ν. με απλή διευθέτηση της οικοδομικής γραμμής επί της οδού Σμύρνης,
βάσει της αριθ. 64/2023 νέας απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ. (3η επανεισαγωγή).

ΘΕΜΑ 5. Εκδίκαση της υπ’ αρ. πρωτ. 18843/28-07-2023 ένστασης των Ευσταθίου και Αμαλίας Φλώρου
κατά της αριθ. 88/2023 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, βάσει της αριθ. 73/2023 απόφασης-εισήγησης της
Ε.Π.Ζ.(3η επανεισαγωγή).

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Ι.Ε.Κ. στο Δήμο.

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση μελετών που αφορούν την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται
στις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999, για την κατασκευή πρότυπων διαβάσεων σε κόμβους
του Δήμου, βάσει της αριθ. 39/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημ. Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. και του Κέντρου Μελετών
και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 10. Εκλογή νέου τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227
και 229 του Δ.& Κ. Κώδικα.

ΘΕΜΑ 11. Ορισμός Δημ. Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση
του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Αμφικτυονία».

ΘΕΜΑ 12. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης πέντε (5)
θέσεων στάθμευσης για το νέο κτίριο Κ.Α.Π.Η. επί των οδών Δεκελείας 116 & Επταλόφου – Ν.Φιλαδέλφεια.

ΘΕΜΑ 13. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024,
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4456/17.

ΘΕΜΑ 14. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής παράδοσης και παραλαβής ακινήτων 2024.

ΘΕΜΑ 15. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της επιτροπής εκτίμησης
του σχετικού τιμήματος των εκποιούμενων κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 16. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 17. Κατάργηση ετήσιας συνδρομής μελών ΚΑΠΗ.

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση ένταξης (6) έξι ωφελουμένων τoυ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο Πρόγραμμα της Δομής Παροχής
Βασικών Αγαθών: «Δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο Σίτισης Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας», δεδομένου ότι η
σίτιση της εκκλησίας «Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου» δεν λειτουργούσε από 27/12/2023-05/01/2024 λόγω αργιών.

ΘΕΜΑ 19. Συγκρότηση της Επιτροπής οικονομικά αδύναμων πολιτών (Απόρων) για το Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας
– Ορισμός τακτικών –αναπληρωματικών μελών – Διάρκεια θητείας της επιτροπής.

ΘΕΜΑ 20. Συγκρότηση–Ορισμός μελών επιτροπής για την φιλοξενία παιδιών (ευπαθών ομάδων) του Δήμου σε παιδικές
κατασκηνώσεις για το έτος 2024. Ορισμός κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για το Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών
(ευπαθών ομάδων) του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 21. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας – Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 22. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΘΕΜΑ 23. α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Κοινωνική Σύμπραξη Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής που αφορά
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD).
β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Τομπούλογλου, ως νόμιμου εκπρόσωπου του Δήμου, να υπογράψει το καταστατικό
για την σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται.
γ) Ορισμός του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής ως προσώπου επικοινωνίας στα πλαίσια της Κοινωνικής Σύμπραξης στο Δήμο.
δ) Ορισμός υπαλλήλων ως εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Μέρος στο πλαίσιο των δράσεων-υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, και
ε) Ορισμός υπευθύνων tablet-αποθήκης, καθώς και τoυ σημείου διανομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για