3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.01.2018

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 06.01.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παρουσίαση Δράσεων της Βέλγικης Ομάδας TimeCircus.

 2. Συζήτηση – Ενημέρωση επί του Απολογισμού Αισχυλείων έτους 2017.

 3. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης αγοράς και τοποθέτησης φωτιστικών και των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών στο 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας.

 4. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης αγοράς φωτιστικών και των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών στο 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας.

 5. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών μικρής κλίμακας στα αποχωρητήρια του 1ου Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) Δυτικής Αττικής.

 6. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών μικρής κλίμακας στο αίθριο και τον περιβάλλοντα χώρο του 1ου Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) Δυτικής Αττικής.

 7. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών μικρής κλίμακας στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και Λυκείου Μαγούλας.

 8. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών μικρής κλίμακας στα αποχωρητήρια του Γυμνασίου και Λυκείου Μαγούλας.

 1. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών μικρής κλίμακας στα αποχωρητήρια του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας.

 2. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών μικρής κλίμακας στα αποχωρητήρια του 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών μικρής κλίμακας στα αποχωρητήρια του Γυμναστηρίου του 2ου – 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας.

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών .

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας εξόδων λοιπών δημοσιεύσεων.

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συντήρησης ψυκτικών συσκευών πόσιμου νερού.

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συνδρομής με ετήσιο συμβόλαιο για σύστημα συναγερμού με εικοσιτετράωρο κέντρο λήψης σημάτων.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τον εξοπλισμό του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Σταμπωτού δαπέδου τεσσάρων οδών στην Άνω Ελευσίνα (Αθ. Διάκου, Ραιδεστού, Σινασσού , Αλ. Παναγούλη).

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας συμμετοχής του Δήμου σε δαπάνες έργων ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π για το ο.ε. 2018.

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 12. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων.

 13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για